Palmpasen | Adelbertuskerk

Palmtak Kruisbeeld

Palmwijding

In al onze kerken van de H. Franciscusparochie werd vandaag Palmpasen gevierd.

De viering bij de Adelbertuskerk begon met de zegening van de palmtakken met wijwater. Alle kinderen mochten de gewijde palmtakjes uitdelen aan de parochianen.

Evangelie

Het evangelie bij de intocht (volgens Lucas 19, 28-40) is voor de kinderen die gisteren bij Bijbels chillen met jongeren aanwezig waren nu heel herkenbaar. Zij kennen nu ook de details die achter het verhaal schuilgaan. Bijvoorbeeld: Wie op een ezelsveulen zit steekt nauwelijks boven andere mensen uit.

Palmprocessie

Onder het zingen van het lied: In the Land of Zion, met medewerking van het Trinitykoor, gingen de kinderen in palmprocessie naar de kindernevendienst.

Vandaag Hosanna, morgen kruisig hem

Jezus gaat naar Jeruzalem, ook al weet hij dat hij zijn einde tegemoet gaat. Waarom doet hij dat dan? Jezus wordt voortgedreven door een diepe ervaring van God. Een God van barmhartigheid en liefde.

Palmpaasstokken

Na het slotgebed van de viering kwamen alle kinderen terug in de kerk met hun mooi versierde Palmpaasstokken.