Oproep Paus Franciscus: Rozenkrans bidden in de meimaand

Paus Fran­cis­cus heeft opge­roe­pen de rozen­krans te bid­den om een einde van de corona­pan­de­mie af te smeken. Aan de oproep heeft de paus twee speciale gebe­den toe­ge­voegd.

Meimaand

“De maand mei nadert, een tijd waarin het Volk van God met bij­zon­dere aan­dacht zijn liefde en toe­wij­ding tot de heilige Maagd Maria uitdrukt. Het is een traditie in deze maand thuis met het gezin de rozen­krans te bid­den”, schrijft de paus. “De beper­kingen van de pandemie doen ons dit ‘gezinsaspect’ des te meer waar­de­ren, ook spi­ri­tu­eel gezien.”

“Daarom wil ik ie­der­een aan­spo­ren om de schoon­heid te heront­dek­ken van het samen bid­den van de rozen­krans.” “Dat kan zowel ge­za­men­lijk als in­di­vi­dueel”, aldus Fran­cis­cus, die de keuze aan ieder zelf overlaat, al naar gelang de omstan­dig­he­den. “De sleu­tel om dit te doen is altijd eenvoud, en er zijn ook op in­ter­net ge­mak­ke­lijk goede modellen van gebed te vin­den.”

Klik hier voor de Gebedskaart: ‘Zo bid je de Rozenkrans’.

Op de geestelijk voedsel vindt u nog meer gebeden.