Brief van pastoor George Paimpillil aan de parochianen | 24 april 2020

Beste Parochianen,

In stilte zijn we vanuit de vastentijd door de Goede Week heen de paastijd binnengegaan. Bijna iede­­­­­reen houdt hier een vreemd gevoel aan over, omdat we alle normale kerkelijke rituelen en activi­tei­ten hebben moeten staken door een gevaarlijke virus.

Elk individu is uniek en dat ervaren we ook in de tijden van crisis. Sommige mensen reageren alleen maar negatief en zitten neer om te klagen, maar er zijn ook mensen die deze tijd als een tijd van be­­zinning oppakken. Hierdoor breekt opnieuw het inzicht door van de niet maakbaarheid van onze wereld. Velen leefden bij het onuitgesproken gevoel: ‘we leven in het jaar 2020’ en alles moet kun­nen! Dus ook een maakbare wereld! Maar de crisis, die ontstond door het Coronavirus leerde ons dat we toch niet zomaar de baas zijn over alles en dat we nog steeds bijzonder kwetsbaar zijn in deze postmoderne tijd.

Gebed: Helaas, de crisistijd is nog niet voorbij en daarom moeten we de bescherming van God blij­­­ven afroepen over ieder van ons en samen met de Psalmist hoop houden. In psalm 91 bidden we:

“Wie onder de hoede van de Allerhoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft mag zeggen tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht mijn vesting, mijn God, in U stel ik mijn ver­trouwen.’ Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet uit alle dreigende gevaren. Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen.” (Psalm 91, 1-4)

Hierover zei Paus Franciscus in een preek dat we niet hoeven te vrezen omdat we geloven dat “Naar hen die roepen in nood, naar hen luistert de Heer”.

Waardering: Premier Mark Rutte zei dinsdag: “Voorzichtigheid is beter dan achteraf spijt hebben”. Als pastoor heb ik enorm veel waardering voor de inzet van ieder van jullie om ondanks de strenge regels om besmetting te voorkomen toch dienstbaar te blijven en het leven van anderen leefbaar te houden. In de afgelopen periode hebben we ons gehouden aan de strenge regels rondom kerkelijke vieringen inclusief uitvaarten vanuit de kerken. Omdat de meeste kerken in onze parochies geen eigen kerkhof naast de kerk hebben, zijn we in de afgelopen maand voor de uitvaarten uitgeweken naar kapellen op de begraafplaatsen. Daardoor hebben we het besmettingsrisico voor de uitvaart­ondernemers verkleind. De mensen uit de vitale beroepen werken heel hard voor het land en wij moeten zelf daarom geen oorzaak zijn voor een verdere verspreiding van het virus.

Het is ook een dubbel moeilijke tijd voor de families die in deze tijd een dierbare moesten missen. Ze hebben de uitvaartdiensten in een besloten kring gehouden en ze hebben aldus actief meege­werkt aan de strijd tegen het virus. Ook al waren er fysiek maar weinig mensen aanwezig tijdens een uitvaartdienst, toch dragen we ons dierbare overledenen mee in ons hart en in ons ge­bed. Na de coronatijd willen we uitgebreide herdenkingsdiensten voor al onze overleden dierbaren houden. Wij wensen veel sterkte aan de families en aan de vrienden van de overledenen.

Nu zeggen ons de regering en de RIVM dat we stap bij stap voorwaarts gaan, met de nadruk op de anderhalve meter afstand in alle ruimtes en dat geldt natuurlijk ook voor de kerk. In een kapel is het niet mogelijk om met een groep van 25 mensen deze anderhalf meter afstand te bewaren. Daarom willen we als de eerste stap onze kerken ook voorzichtig openstellen voor uitvaarten in een kleine kring. Hierbij moeten we de regels van RIVM en van het bisdom volledig handhaven:

 • 1,5 meter afstand houden
 • Geen wijwater besprenkeling
 • Wierook mag wel gebruikt worden
 • Het zal slechts een woorddienst zijn
 • Niet meer dan de naaste familieleden die aan een uitvaartdienst deelnemen en niet meer dan 20 personen, dat laat plaats voor voorganger, koster en personeel uitvaartbedrijf.
 • Uitvaartdienst kan geleid worden door leden van pastoresteam of lekenvoorgangers.

Voor een uitvaartdienst kunt u de parochiële telefoonnummers gebruiken. Daar zal alle verdere in­for­­matie worden verstrekt.

Kerken één uur per week open: De kerken in onze parochies zijn vanaf volgende week één uur per week open voor stil gebed.

 • Adelbertuskerk, Haarlem-Noord: woensdag 10.00 – 11.00 u.
 • Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Santpoort-Noord: donderdag 10.00 – 11.00 u.
 • Pieterkerk, IJmuiden: donderdag 10.00 – 11.00 u.
 • Mariakerk, Haarlem-Noord: vrijdag 10.00 – 11.00 u.
 • Engelmunduskerk: vrijdag 10.00 – 11.00 u.

Nieuwe Initiatieven: De crisistijd en de quarantaine geven ook ruimte aan nieuwe initiatieven. Er is tijd om creatief nieuwe ideeën te ontwikkelen. Zoals jullie wellicht weten: Isaac Newton heeft de theo­rie van de universele zwaartekracht ontdekt toen hij 23 jaar oud was en wel tijdens een quaran­taine periode veroorzaakt door een pestepidemie. In Newton’s wet van de universele zwaar­te­kracht wordt gesteld dat elk deeltje elk ander deeltje in het universum aantrekt.

Wij hebben als parochie alle jongeren uitgedaagd om creatief te zijn en iets origineels te maken rond een bijzonder idee. Ze kunnen hun ideeën via onze parochiewebsite met anderen delen. Neem maar een kijkje op deze pagina.

Hoop doet leven: Onze bisschop monseigneur Jozef Punt heeft aangegeven dat ‘deze tijd gezien mag worden als een tijd van voorbereiding op een nieuw begin’. Na deze coronatijd komt er onge­twijfeld een vernieuwing in het geloofsleven. Wij lezen in het boek van de Openbaring van Johan­nes 21,1 “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. Inderdaad, wij zien nu al iets van een nieuwe wereld en een nieuwe hemel rondom ons heen, dichterbij, onder ons mensen. Wanneer we zien hoe de gezondheidswerkers, politici, politie, brandweer, ambulance diensten en alle perso­neel van de nooddiensten zich belangeloos voor de medemens inzetten, dan is dat ongekend. Wanneer we zien hoe nu de mensen onder elkaar omgaan: behulpzaam, meer denken aan de armen en daklo­zen, hoe de ellende van de crisis wordt gedragen door nieuwe ideeën ongeacht arm en rijk en hoe we samen bidden voor een snelle oplossing voor deze epidemie, dan is dat zeer bemoedigend. Het zegt ook veel over een duurzame samenleving waar mensen met respect met elkaar omgaan onder de bescherming van God. Wij weten en hopen dat God alle tranen van onze ogen zal wegwissen en dat Hij zal brengen naar een tijd waarin we rustig in Zijn aanwezigheid kunnen leven, zonder angst.

Ik bid voor jullie allen. Graag voorlopig zoveel mogelijk thuis blijven, houdt de regels van RIVM aan en blijf gezond.

Met hartelijke groet,
Pastoor George Paimpillil