Stil Gebed

Sinds vorige week zijn onze Stille Gebedsuren bij de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament in al onze kerken weer gestart.
U bent van harte welkom!

Wij verzoeken u de anderhalve meter afstand van elkaar in acht te blijven nemen.

Gebedsuren deze week:

  • Woensdag 13 mei van 10.00-11.00 uur in de Adelbertuskerk.
  • Donderdag 14 mei van 10.00-11.00 uur in de Naaldkerk en de Pieterkerk.
  • Vrijdag 15 mei van 10.00-11.00 uur in de Mariakerk en de Engelmunduskerk.

Ter bevordering van het persoonlijk gebed hebben we op deze website een menu voor ‘Geestelijk Voedsel’. Hier kun je gebeden vinden ter inspiratie.