Onttrokken aan de eredienst

In het decreet, uitgevaardigd door Mgr. J Hendriks, is per 1 februari 2022 het kerkgebouw gewijd aan de H. Gregorius van Utrecht te IJmuiden (Pieterkerk) onttrokken aan de eredienst van de R.K. Kerk en de ruimte is teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik. Pastoor George heeft dit voorgelezen voor de viering afgelopen dinsdag 1 maart in de Ichtusburcht IJmuiden.