Aswoensdag: start Veertigdagentijd

Aswoensdag is het begin van de Veertigdagentijd. Op deze dag gaan gelovigen naar de kerk en laten een kruisje met as op hun voorhoofd tekenen; het askruisje. In de Veertigdagentijd probeer je je veertig dagen lang te onthouden van het gebruik van bepaalde dingen, bijvoorbeeld op het gebied van eten en drinken zoals snoep, alcohol, koffie en/of vlees. Maar je kunt ook besluiten om sociale media niet te gebruiken, geen tv te kijken, je auto te laten staan en in de plaats daarvan te gaan lopen. Door je lichaam te versterven kan je geest groeien.

Vasten is vooral Bidden en Bezinnen. Boete doen, maar vooral je inzetten voor je medemensen, of financiële steun geven aan Vastenacties. Al deze zaken kunnen helpen om de Vastentijd zinvol te beleven. Het bidden en bezinnen kunnen helpen met je betere omgang met de gehele wereld en met God.
Deze periode van inkeer en bezinning is een mooie voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

In een mooie viering in de Adelbertuskerk zijn de palmtakjes van vorig jaar verbrand, pastoor George Paimpillil heeft de as gewijd en hiermee werden de askruisjes bij alle gelovigen op het voorhoofd aangebracht. Ook 15 kinderen waren uitgenodigd om deel te nemen. In een kinderwoorddienst kregen ze o.a. te horen wat een askruisje is en waarom mensen dat op Aswoensdag in de kerk krijgen?