Nieuw begin van het leven – Doop van de Heer

Zondag 10 januari, op het Feest van de Doop van de Heer, celebreerde pastor Julius Elferink, in concelebratie met pastoor George Paimpillil, de viering in de Adelbertuskerk. Catechetisch medewerker Vincent Borgonjen verzorgde het welkomstwoord en de lezingen. En ook nu was er muzikale begeleiding door Henk van der Weide.
De viering was zónder parochianen, maar er is gebeden voor alle parochiële intenties.

Doop van de Heer

De Doop van de Heer staat voor een nieuw begin van het leven; voor dood en verrijzenis. Ten tijde van Johannes de Doper staat het doopsel voor boete, voor de reiniging van de zonden van de gehele mensheid. Het is niet voor niets dat op dit unieke punt de Heilige Drie-eenheid samenkomt. De hemel breekt open, de Heilige Geest daalt neer en God de Vader zegt dat Jezus zijn veelgeliefde Zoon is!

Het feest, het einde van de Kersttijd, maar het verwijst ook gelijk al naar het Kruis en de Verrijzenis. Laten wij in die blijdschap, in verbondenheid met Jezus – de Zoon, met God – de Vader en met de Heilige Geest de toekomst met vreugde en liefde tegemoet treden.