Han Hoogakker – oud-pastoraal werker overleden

Met verdriet hebben we kennis genomen dat onze oud-pastorale werker Han Hoogakker overleden is. Han was geliefd in zijn pastorale diensten en voor velen was hij een bekend gezicht. Vele jaren heeft hij op de voor hem zo bekende innemende wijze onze parochies gediend.

Dankbaar zijn wij voor zijn vele jaren van toegewijde inzet. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit verlies en wij bidden voor hem.

De uitvaartdienst voor Han Hoogakker is vanuit de Sint-Pancratiuskerk te Amsterdam/Sloten op vrijdag 15 januari om 13.00 uur.

Op zondag 17 januari is er vanaf 11-12 uur in de Adelbertuskerk gelegenheid het condo­leance­boek te tekenen, een kaarsje aan te steken en in stilte te bidden.