Lof, Rozenkrans en Meditatie

Elke woensdag in de maand oktober vieren we een Lof met Meditatie en Rozenkrans in de Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 113, Driehuis. Woensdag 6 oktober was de eerste viering. 

Geheimen van het Licht
We bidden de Blijde-, Glorievolle Geheimen en de Geheimen van het Licht. Deze Geheimen kunt u ook vinden in videofilmpjes op onze website in het menu Geestelijk Voedsel. Maar er zijn bij deze vieringen boekjes aanwezig.
Er is gelegenheid om het Sacrament van verzoening te ontvangen (biecht). Alle pastores uit de H. Franciscusparochie zijn aanwezig.

Na de viering is er ontmoeting met koffie/thee.
Iedereen is van harte welkom.