Geef jij om je kerk? Geloof je in verbondenheid?

In januari is onze jaarlijkse oproep voor de Kerkbalans 2021 geweest. De opbrengsten daarvan zijn sterk achtergebleven. Daarom hebben wij besloten dit jaar een extra oproep aan u te doen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Dat is dit jaar het thema van de actie Kerkbalans. Ook voor onze parochie is deze actie van levensbelang. De kerk in Nederland ontvangt geen subsidie voor haar kerkelijk werk.

Maar waar geeft u eigenlijk voor?
Uw bijdrage is rechtstreeks bestemd voor het pastorale werk in onze parochie. In de eerste plaats betekent dit dat we met elkaar op verschillende momenten in de week Eucharistie of Woord & Gebed kunnen vieren. Ook kunnen pastores in de parochie u daardoor voorgaan bij vreugdevolle momenten tijdens een mensenleven zoals het Doopsel, de Eerste Heilige Communie, het Vormsel en jubilea. Maar ook bij uitvaarten en ziekte.

Franciscusparochie i.o.
De parochie is het afgelopen jaar ontstaan uit de vijf parochies in onze regio. Het jaar 2020 hebben wij helaas moeten afsluiten met een verlies van meer dan € 170.000,-. Ook in 2021 verwachten wij een groot tekort.

Als u een financiële bijdrage wenst over te maken, dan stellen wij dat zeer op prijs. Ook een extra bijdrage vanwege de Coronacrisis is van harte welkom.

 Uw bijdrage kunt u overmaken naar het door u gewenste bankrekeningnummer:


Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de H. Franciscusparochie i.o.

Pastoor George J. Paimpillil, Voorzitter
en David J. Garsia, Secretaris