Drie lezingen over Maria door Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks | Mariakerk

‘Maria en de Mariaverering’ is de titel van de 3 lezingen die bisschop-coadjutor Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks op 3, 10 en 17 oktober geeft in het parochiecentrum Schoten.

De eerste lezing op 3 oktober gaat over Maria in de bijbel. Maria komt niet zo veel voor in de bijbel. We staan stil bij de belangrijkste passages. Wat betekenen die? En is het wel bijbels om Maria te eren?

De tweede lezing op 10 oktober stelt de vraag ‘Waar komt de Mariaverering vandaan?’ centraal en hoe stonden de eerste christenen daar tegen over? Maria wordt door katholieken in heel de wereld vereerd. Ook bij niet-katholieken is er steeds meer aandacht voor Maria-verering.

En in de derde lezing op 17 oktober richten we ons op Maria die geëerd wordt met vele titels: Gouden huis, ark van het verbond, deur van de hemel, koningin… om er maar enkele te noemen. Waar komen al die titels vandaan en wat is de betekenis ervan?

Donderdagavonden: 3, 10 en 17 oktober om 20.00 uur in het Parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1 in Haarlem-Noord.

Photo by Stephan J. Sullivan from FreeImages