Franciscusfeest 2019: SAMEN ÉÉN | Adelbertuskerk

De Adelbertuskerk vormde zondag 6 oktober 2019 het decor voor de jaarlijkse Franciscusviering van de regio. Het thema van de viering was: SAMEN ÉÉN. Het pastoresteam had gekozen voor een nieuwe vorm van homilie: een gezamenlijke!

De drie pastores: pastoor George, pastor Julius en diaken John droegen een stuk voor van deze homilie die in de pauzes tussendoor ondersteund werd door een solozang van ‘Ik zal er zijn’ (klik hier voor de tekst van het lied) door Frank de Ruijter, die zichzelf begeleidde aan de piano.
De pastores hadden gekozen voor drie stukken:

Samen, Eén en Samen Eén

Pastoor George Paimpillil beet het spits af met zijn stuk over Laudato Si, de beroemde encycliek van Paus Franciscus en de verplichtingen van elk individu, maar ook van de hele groep.

In het gedeelte Eén ging pastor Julius Elferink in op het Zonnelied van Franciscus van Assisi en de samenhang daarin tussen schepping en mens en de plaats van lijden en dood in het menselijk bestaan. Acht coupletten van het Zonnelied beginnen met de aanhef: Laudato Si.

Diaken John Versteeg ging in zijn stuk Samen Eén in op de komende samenvoeging van parochies en de verantwoordelijkheid van iedere gelovige om de afgoden van deze tijd in de vorm van mensen en gebouwen los te laten en de parochie te zien als instrument en niet als doel. Een oproep van het pastoresteam om elkaar vaak te ontmoeten op weg naar de eenheid, om elkaar te zien en naar elkaar te luisteren.

De kinderen die een kinderwoorddienst of peuter- en kleuterviering hadden meegemaakt kwamen terug in de kerk om hun mooie gemaakte tekeningen te tonen aan de parochianen.

Na de viering werden we nog getrakteerd op een lied over de H. Franciscus dat de beheercommissie van de Adelbertuskerk had voorbereid en dat we luidkeels met zijn allen konden meezingen.

Al met al een zeer geslaagd feest met leuke reacties van waardering over de nieuwe vorm van homilie.