Drie lezingen over Maria door Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks | Mariakerk

Gisteren, donderdag 17 oktober, werd met de laatste lezing over Maria door Mgr. Hendriks, een lezingenreeks van drie, afgesloten met een verse bron aan extra kennis over de H. Maria.
Deze lezingen stonden in het kader van het Bijbeljaar op ons programma.

De eerste lezing twee weken geleden ging over Maria in de bijbel en of er wel een Bijbelse onderbouwing is om Maria te eren.

In de eerste eeuwen werd Maria vooral gezien als een vrouw die niet boven de mensen stond, maar die als een van ons werd beschouwd.

De tweede lezing vorige week ging over o.a. de vergelijking tussen Eva en Maria. Zo wordt ter verklaring van het ontstaan van de Mariaverering soms gewezen op de parallel die de H. Justinus meende te zien tussen Eva en Maria. Hij noemde Maria de nieuwe Eva.

Maria is dan de nieuwe Eva die de zondeval weer goed moet maken. 

Eva wordt dan vergeleken als de ongehoorzame vrouw die de appel aanreikte en Maria reikt, als gehoorzame maagd, Jezus de appel aan om de verlossing te beginnen om de mensheid te redden. Het Ave waarmee Maria wordt begroet, zou de omkering zijn van de naam Eva.

In de derde lezing werd uitgebreid verteld over alle aanduidingen en titels die we aan Maria geven.

Van de Onbevlekte Ontvangenis, Gouden Huis, Ark van het Verbond tot Deur van de Hemel, Sterre der Zee naar Morgenster en Ivoren Toren.

Sommige namen kende iedereen van de Litanie van de Heilige Maria maar bijna niemand had van de naam: Eerwaardig Vat, Godsvruchtig Vat of Eervol Vat gehoord, waarbij het woord ‘Vat” staat voor Vat van geleerdheid.

Kortom heel leerrijke lezingen!
Hierbij bedanken we Mgr. Hendriks nog eens extra voor de mooie avonden en de vrijwilligers van de Mariakerk die ons gastvrij ontvingen.