Regel uw eigen uitvaart zelf | Adelbertuskerk

In veel gevallen is er niets vastgelegd rondom een begrafenis of crematie of de laatste wensen van de overle­dene zijn niet bekend. Op een ont­spannen maar serieuze manier wil­len we samen kijken naar mogelijkheden en de laatste zaken die ons zelf betreffen goed vastleggen. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst op woensdag 13 november na de viering in de Adel­bertuskerk om 11.00 uur. Na deze bijeenkomst is er een lunch en koffie en thee. De bijeenkomst staat onder leiding van diaken John Versteeg.

Wilt u deelnemen dan kunt u zich opgeven bij het Centraal Secretariaat: tel.: 06-556 27 670 of via e-mail.

Hier kunt u een aanmeldformulier voor Regel uw uitvaart downloaden