Lezing H.P.J. Witte: Kerk in een digitaliserende wereld | Engelmunduskerk

Digitalisering in de kerk

Dinsdag 19 februari 2019, 19.30 u. | Spreker H.P.J. Witte, Universiteit van Tilburg.
Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg 113, Driehuis.

De wereld van nu is een digitale wereld geworden. Kerken en geloofsgemeenschappen kunnen zich niet onttrekken aan die digitalisering. Eigenlijk kunnen wij als kerk deze digitale wereld gebruiken om onze kerkgemeenschap te versterken. Er wordt al geëxperimenteerd met online kerkvorming. Maar de vragen zijn talrijk. Komt de communie straks uit de 3-D printer, terwijl we de Eucharistieviering van zes weken geleden van achter onze computer ‘bijwonen’, heerlijk zelf bepalen wanneer we dat doen? Dit voorbeeld maakt de grenzen zichtbaar tussen virtuele en reële vorming van geloofsgemeenschap. In zijn inleiding zal Henk Witte onder meer ingaan op dit verschil. Ter sprake komt niet alleen wat digitalisering behelst, maar ook hoe zij doorwerkt in de gemeenschapsvorming en het leiderschap in de kerken en welke spanningen dat oproept.

Henk Witte (1947) is emeritus van de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is geboren en opgegroeid in Driehuis. Hij heeft theologie gestudeerd in Tilburg en Nijmegen en was werkzaam aan de Tilburgse theologische faculteit vooral op het terrein van de theologie van de kerk en de oecumene. Tussen 1995 en 2005 was hij tevens verbonden aan het Secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Tussen 2010 en 2015 was hij bijzonder hoogleraar op een leerstoel het gebied van de spiritualiteit en theologie van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten. Hij is gehuwd, heeft twee zoons en vier kleinkinderen.