Korte terugblik op lezing Digitalisering en kerk | Engelmunduskerk

Digitalisering en kerk

Afgelopen dinsdag gaf Henk Witte een lezing over Digitalisering en kerk in de parochiezaal van de Engelmunduskerk.

Ook kerken en geloofsgemeenschappen komen niet onder de toenemende digitalisering uit. On­line presenteren is al lang een bekend ver­schijn­sel, maar een belangrijker vraag is: Is online kerk­vorming ook mogelijk? In dit geval is er sprake van wederkerigheid en gemeenschapsvorming in plaats van eenrich­tingsverkeer, alleen is die dan online.
Het ging niet over de ethische of tech­nische vraag, maar over de kern van de vraag: het verschil tussen reële en virtuele ge­meenschap.