Korenlint Driehuis | Engelmunduskerk

Korenlint Engelmunduskerk

Afgelopen zondag 7 april namen tien koren deel aan het korenlint in het kader van 125 jaar Engelmunduskerk. We willen alle koorleden, dirigenten, organisten, pianisten, musici dank­en voor hun geweldige deelname en inzet. Een nieuwe traditie is geboren?

Een mooie ervaring om het gezamenlijk af te sluiten met het Halleluja van Händel. Nogmaals veel dank aan allen.