Feestelijke eucharistieviering zondag 7 april | Engelmunduskerk

125 jaar Engelmunduskerk

De afgelopen vier dagen is het dorp, de scholen uit Driehuis en de kerken uit de regio betrokken bij het feestprogramma van de Engelmunduskerk.

De voorganger van deze viering was coadjutor Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks. Vicaris G. Bruggink, pastoor Dr. George Paimpillil en pastor Julius Elferink concelebreerden. Diaken John Versteeg assisteerde bij deze viering.

Mgr. Hendriks hield een gebed voor zegen en leven voor deze kerk en voor de H. Franciscusparochie in oprichting. Voor bezieling en begeestering, om ons in te zetten voor het evangelie, dat we die boodschap in woord en daad mogen doorgeven nadat we ons er zelf in verdiept hebben en eruit leven.

’s Middags gaf een ‘korenlint’ de kerk een vrolijk tintje. Een tentoonstelling liet de bezoekers een inkijkje nemen in de geschiedenis van de kerk.