Jubileum priesterschap vicaris Gerard Bruggink

Zondag 12 juni kwamen eigenlijk 2 feestelijke gebeurtenissen samen. Het feest van de heilige Drie-eenheid en de wijding van vicaris Bruggink zijn priesterschap 42 jaar geleden. Onder grote belangstelling vanuit onze regio vierden wij dit hoogfeest en het priesterjubileum in de Adelbertuskerk in Haarlem-Noord.
De viering startte en eindigde met een mooie processie buiten- en in de kerk. Zoals altijd in de preken van de vicaris sprak hij de kinderen in de kerk en ook de zes misdienaars, die zich voor deze viering hadden aangemeld, speciaal toe. Vicaris refereerde hierbij aan zijn leertijd op het seminarie en aan zijn 1e eucharistieviering 42 jaar geleden. De hele parochie en je hele familie die daar dan aanwezig is. Als mis­dienaar raak je door te oefenen vertrouwd met de eucharistieviering, ook al gaat er dan nog wel eens iets mis.
Ná deze mooie viering was er ruim gelegenheid om vicaris Bruggink te feliciteren en voor ontmoeting.