Uitdragen van de Blijde Boodschap – 3e Zondag door het Jaar

Vandaag, zondag 24 januari, werden er in de Adelbertuskerk 30 parochianen verwelkomd door het voltallige pastoraal team. Vincent, onze nieuwe catechetisch medewerker, sprak het welkomstwoord uit.

Hij wees ons op het evangelie van vandaag waarin Jezus Jakobus en Johannes oproept om vissers van mensen te worden en dat zij Jezus terstond volgen. Jezus roept eenieder van ons op om Hem te volgen en het geloof te verkondigen.
Marcus 1, 14-20

In dit welkomstwoord stelde Vincent een aantal vragen:
In hoeverre geven wij ons geloof met blijdschap over aan de ander? Durven wij met onze kinderen of onze naasten überhaupt over het geloof te praten? Durven wij te bidden met onze partners, onze kinderen of kleinkinderen of samen een Bijbeltekst te lezen? Zijn wij een teken van Gods liefde in onze omgeving? Durven wij in deze tijd de telefoon te pakken en iemand te bellen waar we niet heel goed mee overweg kunnen, maar die best eens eenzaam kan zijn?

Het uitdragen van de Blijde Boodschap geldt voor ons allemaal of we nu oud, jong, rijk of arm zijn. Laten we niet uitstellen maar er direct vandaag gehoor aan geven!

Helaas mochten we na de mooie H. Mis die volgde, gecelebreerd door pastor Julius Elferink in concelebratie met pastoor George Paimpillil, niet napraten met elkaar over de boodschap van het evangelie.
We konden alleen nog op veilige afstand een paar woorden wisselen en elkaar een fijne zondag wensen. Hopend op betere tijden.