Pausboodschap veertigdagentijd

In zijn boodschap voor de veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden. “De tocht van de veertigdagentijd staat ge­heel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Chris­­tus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bidden en geven

Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de veertigdagentijd. “Moge de oproep om de veertigdagen­tijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als ge­meen­schappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Chris­tus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de vader is”, aldus de paus.

“Wij gaan nu naar Jeruzalem…” (Mat. 20, 18)
De veertigdagentijd: een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen.

Hier kunt u de gehele Pausboodschap voor de Veertigdagentijd lezen en downloaden. (In het Nederlands vertaald.)