Gezinsdag in Heiloo geslaagd!

Samen met de andere parochies uit het Dekenaat Haarlem hebben wij een hele middag in elkaar gezet om gezinnen uit de regio de gelegenheid te geven om elkaar informeel te ontmoeten. Er was een compleet programma met sport en spel voor kinderen en jongeren en ook aan de allerkleinsten die niet met hun ouders bij het volwassenprogramma

konden zijn werd een programmaatje aangeboden. Mgr. Hendriks sloot aan bij een spel en sprak o.a. ook met de toekomstige vormelingen en ouders en celebreerde daarna de H. Mis in de Bedevaartkapel.

Lichtprocessie
In een mooie Lichtprocessie naar de Genadekapel sloten we dit deel met zijn allen af met een Marialied en de zegen van de bisschop. Daarna was er ontmoeting en een maaltijd bij het Julianaklooster, het gastenhuis van het heiligdom.


Hier kunt u de preek lezen.

Hierbij willen we iedereen bedanken die zich voor deze geslaagde dag heeft ingezet!
Het pastoresteam