Dankviering in de Mariakerk

Afgelopen zondag was er een dankviering in de Mariakerk met als thema: Omzien in dankbaar­heid. In deze viering stonden de vrijwilli­gers van de Mariakerk cen­traal. Pastoor George sprak zijn waar­dering uit naar de vrijwilligers. Hij vindt het bewon­deringswaardig wat ze voor deze kerk heb­ben gedaan en nog doen.
Namens de be­heercommissie heeft Jos Eliens ook van harte zijn dank uitgesproken naar de vrijwilligers.

Absis

Vanaf heden zijn er vie­ringen op vrijdag, za­ter­dag en één keer per maand op de derde zondag van de maand in de absis van de­ze kerk.
De ingang is via de zij­kant van de kerk in de Die­ze­­straat.