Corpus Christi | H. Franciscusparochie i.o.

Op de tiende dag na Pinksteren vieren wij de instelling van de Eucharistie: Corpus Christi. Deze dag viel dit jaar op donderdag 11 juni. Op deze dag eet je brood en drink je wijn. Het brood verwijst naar Jezus’ lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Corpus Christi betekent “het lichaam van Christus”.
De feestdag wordt de zondag erna gevierd, op Sacramentszondag.

‘Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven’ (Joh. 6, 58)

Zondag 14 juni was de eerste dag dat twee van onze kerken weer open waren en we dit feest konden vieren. Met 30 parochianen per kerk en helemaal coronaproof konden we voor het eerst weer de H. Communie ontvangen!