Terugblik Adelbertusfeest 21 juni | Adelbertuskerk

Het Feest van de H. Adel­bertus werd op verschil­lende ma­nie­­ren ge­­vierd in de Adel­ber­tus­kerk, voor oud en jong.
Een juni-zondag in Corona­tijd. De kerk is he­le­­maal “co­ro­na­proof”: met rood­witte linten en krui­sen is aan­ge­geven waar de weinige toege­sta­ne kerk­­gangers mogen plaats­ne­men. Bij binnenkomst moes­­ten de parochia­nen eerst een for­muliertje in­vullen. Maar dan is er toch een Eucharistie­viering, zon­­der koor, maar geluk­kig wel met orgelspel. Vreemd, maar toch ook fijn dat het zo weer mag. Voor het gezellig koffie­drinken na afloop – het zgn. achtste sacra­ment – mogen we natuurlijk niet bij elkaar zitten in de ontmoe­tingsruimte. Maar kijk buiten op het kerkplein wordt koffie ge­ser­veerd, zelfs een wijntje kan je drinken. Alles bij elkaar toch een mooie corona-ervaring.

25 kinderen vanuit de hele parochie en hun (groot-)ouders, totaal meer dan 40 mensen, deden mee aan de puzzeltocht rondom de Adelbertuskerk; een Corona-proof alternatief voor het jaarlijkse Adelbertusfeest in de kerk.
Onderweg waren er diverse stops bij huizen van parochianen waar de kinderen opdrachten deden rondom het thema: Durven. Dat thema kwam uit de evangelielezing die onderweg ook aan de deelnemers werd voorgelezen. Er waren bij diverse punten letters verstopt die de kinderen moesten verzamelen en waarmee aan het eind van de puzzeltocht een woord kon worden gemaakt. Adelbertus zat in de tuin bij de kerk; hij stelde de kinderen vragen en deelde handtekeningen uit.

O ja, het woord dat gemaakt moest worden: Franciscus!