Mgr. Punt 25 jaar bisschop

Op woens­dag 1 juli 2020 om 16.00 uur is er een gezongen Vespers in de St. Bavo Kathedraal te Haarlem om het 25-jarig jubileumfeest van Mgr. Punt te vieren.

Wij feliciteren Mgr. Punt van harte met dit jubileum en wensen hem Gods zegen toe.

Aangezien het aantal personen dat aanwe­zig kan zijn bij een vie­ring dan nog altijd beperkt is, is aanmel­ding hier­voor nood­za­ke­lijk. U kunt zich aanmel­den op rkhaarlem.nl. Uite­raard zal de vie­ring ook te volgen zijn via Kathedraal TV.

Op Sacramentsdag heeft Leo Feijen voor de KRO een geloofsgesprek gehouden met Mgr. Punt. In dit gesprek blikt Mgr. Punt terug op zijn tijd als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Foto: Wim Koopman