Oproep tot gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï roepen op tot hulp

Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Tijdens zijn toespraak bij het Angelusgebed op zondag 9 augustus in Rome riep paus Franciscus op om internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

Libanezen kunnen rekenen op onze hulp

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal, en vragen op hun beurt om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.


Voor­bede voor zon­dag 16 au­gus­tus

Naar het voor­beeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het hui­dige Libanon, bid­den we met volhar­ding voor de slacht­of­fers van de verwoestende explosie in Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de inwoners van Libanon Gods barm­har­tige liefde mogen ervaren in de steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag wor­den met wijs­heid en recht­vaar­dig­heid.Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, o.a. voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp:

  • NL64FVLB0227175484
    t.n.v. Kerk in Nood (’s Hertogenbosch)
    o.v.v Beiroet

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks via deze link van Kerk in Nood te doneren voor Beiroet.
Kerk in Nood is door de belastingdienst erkend als ANBI-instelling (RSIN 2865841). Uw gift is aftrek­baar voor de inkomstenbelasting.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon:

  • NL08INGB0000000555
    t.n.v. SHO
    o.v.v. samen in actie voor Beiroet