Bijbelavond

Op donderdag 18 januari om 20.00 uur gaan we het onder andere hebben over bekering. ‘Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.” Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.’ Zo lezen wij in het Evangelie. We gaan dieper in op de lezingen van de daaropvolgende zondag 21 januari. Iedereen is welkom, ook om alleen te luisteren. Locatie: parochiezaal Adelbertuskerk, ingang witte deur (tussen de kerk en de kinderdagopvang). Voor meer informatie kunt u mailen naar vjmborgonjen@franciscusparochie.net.