TienerClub Velsen

Vrijdag 19 januari om 16.15 uur komen we bij elkaar in de parochiezaal van de Engelmunduskerk. We gaan het hebben over de geloofsbelijdenis. De bekendste is de geloofsbelijdenis van Nicea zowel in de Rooms-katholieke als de protestantse kerk. In de geloofsbelijdenis staat kernachtig waarin wij als kerk geloven. We gaan samen dieper in op wat er staat. Hoe staan wij zelf in het geloof? Uiteraard gaan we ook samen bidden, zingen en gezellig samenzijn. Voor meer informatie mail naar vjmborgonjen@parochiefranciscus.net.