Bezoek Benedictijner abdij van Egmond | Egmond

Op donderdag 16 februari bezochten 10 parochianen uit onze parochie de Benedictijner Abdij in Egmond-Binnen, waar 15 monniken veelal in stilte wonen, dagelijks bidden en werken. De dag begon met koffie en koek in het fraaie bezoekerscentrum.

Daarna volgde een uitgebreide rondleiding door onze kundige mede-parochiaan en oblaat Hans Ooteman. Een oblaat is lid van een religieuze orde, die in plaats van geloften, slechts een oblatie of toewijding aan de kloosteroverste aflegt.

We bezochten het museum met een fraaie maquette, de bekende kaarsenmakerij, zwierven door de tuinen en bezochten de plek waar de oude Abdijkerk stond totdat de abdij in 1573 door de Watergeuzen verwoest werd. Uiteraard bekeken we ook de huidige abdijkerk, die in 1954 in sobere stijl gebouwd is.

Precies om 12.30 uur konden we in de kerk meebidden met de monniken met het Getijdengebed. Op vaste uren wordt hun werk van iedere dag onderbroken door gebed. Op die manier wisselen werk en gebed elkaar af.

Afsluitend lunchten we in het bezoekerscentrum alvorens onder de indruk en geïnspireerd huiswaarts te gaan.

Donderdag 13 februari bezoeken we het Titus Brandsma Museum en de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward. Neem hier alvast een kijkje.
Wilt u zich alvast aanmelden of heeft u vragen over het programma van dit bezoek: Centraal Secretariaat 06-556 27 670 of mail voor meer info.