Benoeming tot deken van Haarlem

Bisschop Punt heeft onze pastoor, dr. George Paimpillil, per 1 februari  2020 be­noemd tot deken van Haarlem. Hij zal deze functie vervullen naast zijn pastoorschap en dit zal geen gevolgen hebben voor zijn pastorale taken voor onze parochie. In onze krimpende kerk zoekt de bisschop naar nieuwe wegen van samenwerking tussen de priesters om hun functie te dragen en hen te bemoedigen. In totaal zijn in ons bisdom 10 dekens benoemd.

Wij feliciteren onze pastoor van harte met deze benoeming.