Bezoek aan de Basiliek van de H. Liduina Schiedam | H. Franciscusparochie

Op donderdag 7 november reisden een aantal parochianen naar Schiedam om daar de Basiliek van de H. Liduina te bezoeken. We werden hartelijk ontvangen in de stijlvolle pastorie met koffie. De daarnaast gelegen 19e eeuwse sobere kerk heeft een zeer fraai licht interieur en ademt de geest van de Heilige Liduina van Schiedam, wier relieken daar bewaard worden.

Reliekschijn H. Liduina

Lidwina werd geboren in 1380 in Schiedam. Als meisje van 53 brak ze bij een val op het ijs een rib en bleef de rest van haar leven bedlegerig. Gebeden en meditatie gaven haar daarbij kracht. Ze werd langdurig ziek en kreeg regelmatig visioenen en troostte de armen. Ze raakte bekend en veel mensen bezochten haar waaronder de Gravin van Holland. Liduina, de enige Noord Nederlandse vrouwelijke heilige, wordt vaak geportretteerd met een rozentak, een verwijzing naar de profetie dat ze zou sterven zodra de rozenboom die voor haar geplant was, in bloei zou komen.

Pastoor George ging voor in de mis waarna er een interessante rondleiding volgde door de kerk. Vervolgens lunchten we in het parochiecentrum en daarna liepen we door de stromende regen naar de Oude kerk van Schiedam om de locatie van het graf van Liduina te bezoeken.