Mgr. Jozef M. Punt 40 jaar priester | Kathedrale Basiliek van St. Bavo

In een overvolle kathedraal vierde, op tweede Pinksterdag, bisschop Mgr. dr. Jozef M. Punt zijn veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.

De feestelijke eucharistie werd gevierd in concelebratie met Mgr. coadjutor J. Hendriks, vicaris Mgr. A. Woolderink, Mgr. dr. J. Vries, Mgr. drs. J. van Burgsteden sss en vicaris Bruggink. Diaken drs. E. Fennis assis­teerde deze viering.

De Eucha­ris­tie­viering werd bijgewoond door de emeritus-bisschop van Roermond, mgr. F. Wiertz. Een twintigtal priesters en diakens uit het bisdom waren eveneens gekomen en concelebreerden.

Aansluitend aan de viering was er op een druk bezochte receptie in het Kathedraal Museum gelegenheid de jubilaris te feliciteren.

Kijk hier hoe Bisschop Mgr. Jozef M. Punt iedereen na de H. Mis de zegen geeft