Priesterwijding | Kathedrale Basiliek van St. Bavo

Door handoplegging en gebed zijn zaterdag 15 juni, traditioneel in de zaterdag na Pinksteren, twee diakens gewijd tot priester door Mgr. Dr. Jos Punt.

De twee wijdelingen zijn de 28 jarige uit Polen afkomstige Maciej Gradzki en de 49 jarige Eric Fennis.

Zij werden door het Sacrament van het Priesterschap gewijd om, naar het beeld van Christus, het Evangelie te verkondigen, de gelovigen te leiden en de eredienst te voltrekken als echte priesters van het Nieuwe Testament. De priesters krijgen, door de heilige wijding en de zending die zij van de bisschoppen ontvangen, de verheven taak om Christus als Leraar, Priester en Koning te dienen en deel te hebben aan zijn ambtsbediening waardoor de Kerk hier op aarde voortdurend wordt opgebouwd tot volk van God, lichaam van Christus en tempel van de Heilige Geest.

In een overvolle kathedraal werd deze prachtige viering van de heilige Mis muzikaal ondersteund door het Kathedrale Koor en het Collegium van de Capella Nicolai uit Amsterdam.

Wij wensen de wijdelingen een gezegend priesterleven toe!