Een tweede kans

Vanuit de lezingen van deze dag heeft de Woord- en Gebedsviering van 20 maart in de Adelbertuskerk als thema “een tweede kans” gekregen. De veertigdagentijd is een periode waarin we ons kunnen bezinnen op ons gedrag en welke nieuwe kansen er zijn.

„Maar de man gaf hem ten antwoord: Heer, laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

Tijdens deze viering, waarin de lezingen en liederen worden verzorgd door het koor Trinity, zal er gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken voor een persoonlijke intentie.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering.