Parochievernieuwing – Uitnodiging “Als God renoveert”

Op 15 december j.l. was er vanuit het dekenaat een inspirerende bijeenkomst in het kader van de synode. Dit deed ons stilstaan bij de vraag hoe wij als kerk willen zijn. Het boek “Als God renoveert” sluit hier goed bij aan met voorbeelden van een praktische aanpak.

Pastoor James Mallon streeft naar een ingrijpende vernieuwing van onze parochies door een nieuwe evangelisatie. Hij laat zien hoe hij en zijn team in hun parochie een cultuuromslag hebben gemaakt van een parochie die verkeerde in een situatie van krimp en onderhoud naar een missionaire parochie. Het boek bevat een analyse van de moeilijke situatie waarin de Westerse Kerk zich bevindt, een bezinning op de identiteit van de Kerk en stelt vervolgens ook een weg voor naar de toekomst. In hoeverre geldt de beschreven situatie voor onze eigen parochie? Wat vinden wij van zijn aanpak? Kunnen wij hier iets mee binnen onze eigen parochie?

Op donderdag 10 maart zal er een inleiding gegeven worden over het boek zelf. Voor de opvolgende vier bijeenkomsten wordt u verzocht het desbetreffende stuk van tevoren te lezen.

Data:               Inleiding 10 maart 2022, vervolgens op 24 maart, 7 april en 21 april
Locatie:           Parochiezaal Engelmunduskerk – Driehuizerkerkweg 113, Driehuis
Tijd:                 20.00 uur

(De kosten van het boek bedragen € 25,-)

Graag aanmelden bij Vincent Borgonjen: vjmborgonjen@parochiefranciscus.net of bel/app 06-504 34 719