Vieringen Parochiegemeenschap IJmuiden

In de laatste viering, die op zondag 2 januari in de Pieterkerk in IJmuiden werd gehouden, benadrukte pastoor George in de homilie dat je op verschillende manieren naar ‘op weg zijn’ kunt kijken. Als je ziet naar ‘wie er op weg waren’, dan zou zondag 2 januari Driekoningen zijn. Als je kijkt ‘naar wie ze op weg waren’ dan heet deze dag ‘de Openbaring des Heren’.
De indrukken tijdens onze reis en het verlangen om op de plaats van bestemming te komen maakt dat we veranderen. Deze kerk sluit nu voor de Katholieke eredienst, het afscheid van dit kerkgebouw is pijnlijk, maar we kunnen verdergaan met ons geloof in een andere setting. Laat ons in dankbaarheid terugkijken naar al het moois en goeds dat hiervan is uitgegaan. Hier heeft de genade van God mensen aangeraakt, hier hebben mensen troost gevonden in moeilijke tijden, hier hebben mensen hun levensroeping beter verstaan, hier hebben mensen de last van hun leven bij God kunnen neerleggen in het sacrament van verzoening.
We hebben de laatste Kerstviering als Parochiegemeenschap nog in dit gebouw kunnen vieren. We nemen het licht van Kerstmis in ons hart mee waar we ook gaan, zoals Abraham met ‘onze tent en altaar’ verderging in geloof richting de eeuwigheid.
Bij deze slotviering was er vanuit de andere kerken binnen de parochie iemand aanwezig.

Vanaf 1 februari is er elke dinsdag om 10.00 uur en elke 4e zondag van de maand een viering in de Ichtusburcht, Fahrenheitstraat 37 te IJmuiden.

We heten u daar van harte welkom.