Aanscherping coronamaatregelen d.d. 20 december 2021

In verband met de op 19 december j.l. afgekondigde ‘harde’ lockdown, hebben de bisschoppen, naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, tot nog verdere aanscherping besloten. Kort samengevat betekent dit voor onze parochie per direct het volgende:


Vieringen:
 

  • Mogen uitsluitend vóór 17.00 uur plaatsvinden
  • Er mogen fysiek maximaal vijf­tig (50) aanwe­zigen zijn, exclusief bedienaren
  • Voor deelname moet vooraf een plaats gereserveerd worden (Plaats reserveren via het Parochiesecretariaat: tel.: 023-583 5785 of parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net)

 

Zang:

  • Voorzang door één cantor of maximaal vier zangers

 

Uitvaarten:

  • Maximaal honderd (100) aanwezigen

 

Andere kerkelijke bijeenkomsten:

  • Maximaal vijf­tig (50) fysiek aanwe­zigen
  • Zoveel mogelijk digitaal laten plaatsvinden
  • Geen openluchtvieringen e.d.
De eerder afgekondigde basisregels blijven van kracht (1,5 meter afstand, mondkapje bij verplaatsingen, thuisblijven bij klachten, ventilatie enz.).


Vier Kerst­mis thuis!

We hebben een huisliturgie voor jullie gemaakt, om thuis samen te bidden en te vieren. Met deze huisliturgie kunnen we vormgeven aan ons gelovig Kerstgevoel. Deze huisliturgie kunt u bekijken en downloaden en printen vanaf onze website: www.parochiefranciscus.net/vier-kerstmis-thuis-huisliturgie/

Laten we bidden dat we snel door deze donkere, onzekere dagen zullen komen, voortdurend bijgestaan door Onze Heer.