Vastenactie 2023 voor Zuid-Soedan

We verlangen allemaal naar vrede en verzoening, dichtbij en ver weg. Een goed leven, een goede toekomst voor onze kinderen, daar zetten we ons samen voor in. In de eerste week van februari bezoekt paus Franciscus DR Congo en Zuid-Soedan. Hij ontmoet er o.a. mensen die gedwongen hun huis moesten ontvluchten, meestal vanwege oorlogsgeweld.

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag van 1 januari jl. vroeg de paus om een hernieuwd gevoel van solidariteit ‘dat ons aanmoedigt ons open te stellen voor het lijden van anderen en hun behoeften… Alleen een vrede die voortkomt uit broederlijke en belangeloze liefde kan ons helpen persoonlijke, maatschappelijke en wereldwijde problemen te overwinnen,’ schrijft hij.

Die oproep raakt ons in het hart. Wij willen omzien naar die talloze mensen die vandaag niet weten hoe morgen er voor hen uitziet. Die zich afvragen of ze dan een veilige slaapplaats hebben. Of er eten voor ze is. Schoon water. School… Voor die mensen zetten we ons samen met u in.

Wilt u een gift overmaken voor Zuid-Soedan:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag