Uitstapje naar de Bonifatiuskapel in het Friese Dokkum | H. Franciscusparochie

Inschrijving is gesloten

In juni gingen we met een klein groepje naar het Museum Catha­rijne ­Convent in Utrecht om De Münster Dom­schat­ten te bekijken en te ge­nieten van een rondleiding op de per­ma­nente ex­positie van Rem­brandt en de zes­tiende- en zeven­tien­de-eeuwse top­stukken uit de collectie bijbelschil­der­kunst.

Dat is zo goed bevallen dat dit groepje alvast een datum heeft geprikt om naar het Friese Dok­kum te gaan om de Bonifa­tius­kapel met bij­be­ho­­rend park te gaan be­won­deren en te gaan kijken hoe de succesvolle bekeringen van de H. Bonifatius uiteindelijk in 754 ontaardden in zijn dood.

Iedereen kan zich aansluiten om op vrijdag 6 september met ons mee te gaan. Voor informatie en opgeven kun je bellen naar: 06-556 27 670 of stuur een mailtje naar het Cen­traal Secretariaat