Geslaagde zomerviering 2019 | H. Franciscusparochie

Traditiegetrouw werd afgelopen zondag de zo­mer­vie­ring in de tuin van de Engelmunduskerk gehouden. Zoals elk jaar: een druk bezochte regionale viering. Het thema: Eropuit! werd door de kinderen aangegrepen om te luisteren naar een verhaal over Jezus die zijn leerlingen twee aan twee “eropuit” stuurt om de­zelfde boodschap bekend te maken die Jezus verkondigde.

De kinderen kwamen enthou­siast terug met zelfge­maak­te knapzakjes en vertelden ons wat ze allemaal in de knap­zakjes mee zouden nemen op hun reis!

Een bijzon­dere inbreng was er van de Youth Ambas­sa­dors van de Stichting Batang Pinang­ga, die op ontroe­ren­de wijze getuigden van hun inzet voor het gelijkna­mige kindertehuis op de Filippijnen.
Zij haalden met de collecte een bedrag van € 1.170,- op. Al­len bedankt daarvoor.

Na het dank­woord van pastoor George aan allen die meegeholpen hebben om deze gewel­dige vie­ring te orga­ni­seren, deden velen zich te­goed aan de koffie, thee en frisdranken, die samen met het mee­ge­brach­te lekkers werden geserveerd door de jongeren­groepen. Al met al een prachtige samenkomst!