TienerClub Velsen

Op vrijdag 5 april om 16.15 uur zullen we met de TienerClub Velsen bij elkaar komen in de parochiezaal van de Engelmunduskerk. De eerste acht dagen na Pasen wordt het octaaf van Pasen genoemd. We staan stil bij het Paasmysterie. De verrijzenis van Jezus doet langzaam de harten openen van de leerlingen. Waarom is Pasen het belangrijkste feest binnen de kerk? Wat betekent Pasen voor onszelf vandaag de dag? Daarnaast gaan we zingen en paaseieren zoeken in de tuin.