Priesterwijding

Op zaterdag 25 mei om 10.30 uur zullen in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem (Leidsevaart 146) Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejia Sánchez tot priester gewijd worden. Een ieder is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.