Plannen voor het komende jaar

Op uitnodiging van het parochiebestuur zijn op dinsdag 14 juni de vertegenwoordigers van de commissies uit onze parochie bijeengekomen. Het bestuur gaf inzicht in de structuur van de organisatie. Vervolgens presenteerden de vertegenwoordigers de plannen voor het komende jaar. In een interactieve bijeenkomst kwamen Liturgie, Catechese, Diaconie, Parochiesecretariaat en Communicatie uitgebreid aan bod.

Op woensdag 29 juni om 20.00 u. is iedereen uitgenodigd om in een parochievergadering van gedachten te wisselen over o.a. de organisatorische ontwikkelingen, de financiën en de stand van zaken.

Locatie: Kerkgebouw OLVAB, Frans Netscherlaan Santpoort-Noord.

Meer info en aanmelden via het Parochiesecretariaat: parochiesecretariaat@parochiefranciscus.net