Bid mee met de Pinksternoveen

Tussen Hemelvaart, donderdag 21 mei, en Pinkste­ren, zaterdag 31 mei, is de periode dat u het Pinksternoveen kunt bidden. Het Pinkster­noveen is het kerke­lijk gebed tot de Heilige Geest. Een ‘no­veen’ betekent een reeks van gebe­den, gedurende negen opeen­volgen­de da­gen.

Heilige Geest

In de negen dagen na Hemel­vaart baden de Apostelen om de komst van de Heilige Geest, die Jezus Christus beloofd had. We bidden eigenlijk om een grotere uitwerking van de aanwezig­heid van de Heilige Geest. Met Pinkste­ren kwam de Geest van God neergedaald over de Apos­telen.

Gebed

Dit is het gebed dat u kunt bidden:

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen; geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting verblijden. Door Christus, onze Heer.

Amen.

Het Bisdom Breda stelt online een boekje met Pinksternoveengebeden beschikbaar. U kun het hier downloaden.