Palmzondag 2020 | H. Franciscusparochie

Op deze bijzondere Palmzondag vieren we de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Na de Palmzondag begint de Stille of Goede Week, een week waarin gelovigen zich naar binnen keren om stil te staan bij het lijden van Christus.

Pastoor George heeft deze bijzondere Palmpasenviering, zonder de aanwezigheid van parochianen, in de Engelmunduskerk gevierd en gebeden voor de gehele parochie en voor alle slachtoffers van het Coronavirus en in het bijzonder voor het zorgpersoneel dat de verspreiding ervan probeert te voorkomen.

Hierbij wenst hij u allen een gezegende Palmzondag!