Geestelijke Communie

Wie in deze Corona crisistijd gebruik maakt van de mogelijkheid om een Eucharistieviering via de radio, tv of online te volgen kan gebruik maken van de mogelijkheid om geestelijk de Communie te ontvangen. We kunnen dan het Gebed voor de Geestelijke Communie bidden om u te verenigen met deze Eucharistie en met de H. Communie. Zo komt de geestelijke Communie in uw hart.

Hier zijn de woorden voor dit gebed:

Mijn Jezus,
Ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen
Daarom bid ik u: Kom ten minste op geestelijke wijze in mijn hart
Ik omhels u alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U
Laat mij toch nooit van u gescheiden worden
Amen

Wilt u het gebed op papier, dan kunt u het hier downloaden en printen: Gebed voor de Geestelijke Communie.

Hier kunt u de live uitzendingen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem volgen.