Open dag St. Bonifatiusinstituut De Tiltenberg

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof?
Op zaterdag 10 juni 2023 organiseert de theologische opleiding, het studie- en vormingscentrum van het Bisdom Haarlem-Amsterdam St. Bonifatiusinstituut, een Open dag op de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang.
De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Programma
Vanaf 10.30 uur bieden we een programma waarin stafleden uitleg geven over de opzet van de studie en mogelijkheden die de studie biedt. Voor het Bisdom Haar-lem-Amsterdam zijn er mogelijkheden om diaken of catechist te worden. Je kunt die dag een college bijwonen en een aantal studenten vertellen over hun motiva-tie van de studie en hun ervaringen. De Open Dag duurt tot ongeveer 14.30 uur.

Informatie en aanmelden
U kunt terecht met uw vragen bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail:
dwienen@tiltenberg.org of telefonisch 06 – 832 57 925.