Laten wij er voor de ander zijn!

Vele gezinnen zitten inmiddels in quarantaine, activiteiten binnen onze parochie worden noodgedwongen weer online gegeven, ouderen kunnen niet bezocht worden en voor onze vieringen moet u zich aanmelden en er mag maar een beperkt aantal mensen de viering bijwonen.

Wat is er wél mogelijk

Onze bisschop, mgr. Hendriks, roept ons allen op om te doen wat wél mogelijk is en dat zo breed mogelijk. Als parochie willen wij er voor iedereen zijn, zeker voor diegenen die het moeilijk hebben.  Ideeën en helpende handen zijn van harte welkom.

Wilt u iemand van het pastoresteam spreken of wilt u een afspraak maken:

Pastoor George Paimpillil: 06-508 13 862, gjpaimpillil@parochiefranciscus.net
Pastor Julius: 06-285 24 091, jhnelferink@parochiefranciscus.net
Vincent Borgonjen: 06-504 34 719, vjmborgonjen@parochiefranciscus.net

Op de website van het Bisdom heeft mgr. Hendriks een brief geplaatst voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten uit onze regio om hen een hart onder de riem te steken en handvatten te geven om door te blijven gaan in hun essentiële werk in moeilijke tijden.