Actie kerkbalans 2022

Afgelopen jaar is voor ons allen een beproeving geweest; we mochten onze kerken maar beperkt openstellen om vieringen bij te wonen. Door de gedaalde collectebijdragen is het ook financieel een moeilijk jaar geweest. Wij willen, na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.
Uw bijdrage is daarom onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. We hopen dat u onze parochie met een genereuze gift wilt ondersteunen, zodat ons pastoraat en onze vrijwilligers hun cruciale werk voor u en al onze parochianen kunnen blijven verrichten.

Vanaf 23 januari valt het ‘gratis’ Franciscus Magazine bij u op de mat. In dit magazine treft u een gele envelop aan met een brief over deze Kerkbalans Actie.

Wilt u nu direct een bijdrage overmaken dan kan dat op onderstaande rekeningnummer(s):

H. Engelmunduskerk NL 12 RABO 0107 1813 47
H. Pieterkerk NL 62 RABO 0383 6790 44
Naaldkerk (OLVAB) NL 63 RABO 0145 8024 34
Mariakerk NL 78 INGB 0000 0980 41
H. Adelbertuskerk NL 59 INGB 0000 2918 01
H. Franciscusparochie i.o. NL 84 INGB 0007 2419 83

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun en graag tot ziens in de kerk.

Namens het Bestuur van de H. Franciscusparochie i.o.